Kilo Vermek İçin Elma Sirkesi Yarar Sağlar Mı?

Kilo Vermek İçin Elma Sirkesi Yarar Sağlar Mı?

Elma iki kez fermente edilip elma sirkesi yapılır. Bu işlem asetik asit açısından zengin, tart, amber renkli sirke oluşturur.

Elma sirkesi, dünya çapında üretilen en yaygın sirke türlerinden biridir. Önerilen yararları ile doğal bir sağlık tedavisi olarak lanse edilir. Bu sağlık iddialarından bazıları, onları destekleyecek küçük çalışmalarla birlikte gerçeklik potansiyeline sahiptir.

Ancak, diğerlerinin geçerliliğine dair çok az kanıt vardır. Bu makalede, elma sirkesinin tüketilmesinin kilo vermeye yardımcı olabileceği iddiası hakkında yazacağız.

 

Çalışmalar ve kanıtları

Elma sirkesi içilmesi kilo kaybına yardımcı olabilir mi?

Cevap evet olabilir, ama kanıtlanmamıştır. Elma sirkesini çevreleyen kilo kaybı iddiaları, çoğunlukla hayvanlar üzerinde yapılan birkaç küçük çalışmadan kaynaklanabilir. Bununla birlikte, bu çalışmalar elma sirkesinin olası bazı faydalarını göstermekte ve daha fazla araştırmaya kapı açabilmektedir.

 

Vücut yağı azaltma

Elma sirkesinde bulunan bir bileşik olan asetik asitin, kilo kaybına yardımcı olan aktif bileşenleri bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Biyoloji, Biyoteknoloji ve Biyokimya'da yapılan bir çalışmada, asetik asit verilen farelerin vücut yağı alma olasılıklarının daha az olduğu bulunmuştur.

Asetik asit verilen fareler daha yüksek enerji sarfiyatına, oksijen alımına ve su verilerine göre enerji yapmak için daha fazla yağ yaktılar.

Yazarlar, bunun asetik asitin vücut yağ birikimini baskılayabileceğini belirtmektedir. Aynı dergideki benzer bir makalede, sirkenin tüketilmesinin vücut yağını azaltmasına yardımcı olduğu, ancak küçülmenin az miktarda olduğu bulunmuştur.

Bu çalışma, obur olarak kabul edilen ve 25–30 beden kitle indeksi (VKİ) olan 155 kişiyi kullanmıştır. 12 hafta boyunca, üç gruba 15 mililitre (ml) sirke, 30 ml sirke veya bir plasebo verildi. Genel olarak, 15 veya 30 ml sirke tüketenler, sirke tüketmeyenlere göre daha düşük bir vücut ağırlığına, daha ince bel ve daha az karın yağına sahipti.

 

Tokluk hissiyatı

Avrupa Klinik Beslenme Dergisi'nde yapılan bir çalışma, glikoz, insülin ve doygunluk hissinin, asetik asit tüketenlere karşı, asetik asit tüketimi olmayanların farklı olduğunu incelemiştir.

On iki kişiye beyaz ekmek verilmiş ve ekmeğin bir kısmını yedikten sonra asetik asit ile üç farklı düzeyde sirke verildi. Başka bir gruba sirke olmadan ekmek verildi.

Yazarlar, en yüksek asetik asit dozunu alan kişilerin ekmeği yedikten sonra diğer gruplara göre daha az kan şekeri ve insülin aldıklarını bulmuşlardır.

Ayrıca, asetik asit dozunun daha yüksek olduğunu, katılımcıların daha fazla doygun hissettiğini bulmuşlardır.

Yazarlar, asetik asitle sirke ihtiva eden fermente ve salamura ürünlerinin, bir yemekten sonra insanların daha doygun hissetmelerine ve daha düşük kan şekeri yanıtı vermelerine yardımcı olabileceğini ileri sürmektedir.

 

Düşük vücut ağırlığı, kan şekeri ve kolesterol

Kardiyoloji ve Angiyoloji Annals'ta yapılan bir çalışmada, elma sirkesinin sıçanlarda "anti-obezite" etkisi gösterdiği bulunmuştur.

İki grup sıçan yüksek yağlı bir diyetle beslendi, ancak bir gruba günlük olarak elma sirkesi verildi, diğeri sirke almadı.

Günlük elma sirkesi dozu verilenler daha az yağ kazanmış ve elma sirkesi verilmeyenlere göre daha az ağırlık kazanmıştır. Elma sirkesi ile beslenen fareler de düşük kan şekeri ve kolesterol gösterdi.

 

İştah bastırıcı etkileri hakkındaki sorular

Elma sirkesinin insanların daha az yemek yemesine yardımcı olup olmadığını sorgulayan en az bir çalışma var.

Uluslararası Obezite Dergisi'nde yapılan bir araştırmada, sirkenin çalışılan insandaki örneğinde iştahı bastırdığı bulundu.

Ancak yazarlar bu iştahı baskılama etkisinin büyük oranda arttığını çünkü insanların sirkeyi tükettikten sonra mide bulandırıcı hissettiğini belirtiyorlar.

Bu nedenle, bu çalışmanın yazarları, sirkenin iştahı kontrol etmeye yardımcı olacak uygun bir yol olduğunu düşünmemektedir.

 

Elma sirkesinin diğer yararları

Elma sirkesi kilo kaybının ötesinde başka sağlık yararları olabilir. Bununla birlikte, sağlık etkileri ile ilgili çalışmalar az ve sınırlı olmuştur.

Elma sirkesinin olası bazı faydaları şunlardır:

  • Yemekten sonra düşük insülin seviyeleri: Diyabet Bakımı'nda yapılan bir çalışma, yüksek karbonhidratlı bir öğünden önce elma sirkesinin içilmesinin, kan şekeri seviyelerini ve daha sonra insülin cevabını azaltabileceğini düşündürmektedir.
  • Düşük kan şekeri: İyi kontrol edilen tip 2 diyabetli kişiler, diyabet bakımında yapılan bir başka araştırmaya göre, yatmadan önce yüksek proteinli bir aperatifle birlikte elma sirkesi tüketildiğinde kan şekeri düzeylerinin daha düşük olduğunu saptadılar. Katılımcılar sirke alırken düzenli diyabet ilaçlarını kullanmaya devam ettiler.
  • Düşük Kolesterol: Membran Biyoloji Dergisi'nde yapılan bir araştırmaya göre, elma sirkesi yüksek kolesterol ile beslenen farelerde kolesterolü düşürdü.
  • Polikistik over sendromunda iyileşme (PCOS): Tohoku Journal of Experimental Medicine'de yapılan bir araştırmada, günlük elma sirkesi tüketen kadınların, 110 gün sonra PKOS semptomlarının düzeldiği görülmüştür. PCOS insülin direncine bağlı olduğundan, bu durum şüpheli insülin düşürücü etkiye bağlı olabilir.
  • Antibakteriyel yetenek: Advanced Pharmacy Education & Research dergisinde yapılan bir çalışmada, elma sirkesinin iki tür bakteriyi öldürebildiği bulunmuştur.
  • Deri çatlaklarında azalma: Avicenna Journal of Phytomedicine'de yapılan bir çalışmada, elma sirkesinin, gebeliğin deri çatlağı işaretlerine masajıyla, boyutlarını ve görünümlerini azalttığı bulunmuştur.