Tam Yağlı Süt Kalp Hastalığını ve İnmeleri Önleyebilir

Tam Yağlı Süt Kalp Hastalığını ve İnmeleri Önleyebilir

Süt ürünlerinin mortalite riski ve kardiyovasküler sağlık üzerindeki etkisini incelemek için Dr. Mozaffarian ve ekibi 65 yaş ve üstü 2900 ABD'li yaşlıyı incelediler.

Araştırmacılar, çalışmanın başında, 6 yıl sonra ve 13 yıl sonra, katılımcıların süt ürünlerinin içerdiği üç yağ asidinin kan plazma düzeylerini ölçtüler.

"Toplam mortalite, spesifik mortalite ve kardiyovasküler hastalık (KVH) riski" ile ilişkili denekler incelendi.

22 yıllık takip döneminde, katılımcıların 2.428'i öldü. Bu ölümlerin 833'ü kalp hastalığına bağlıydı.

Bununla birlikte, incelenen üç yağ asidinin hiçbiri toplam mortalite(ölüm) riski ile değişkenlik göstermedi. Aslında, yüksek dolaşımdaki heptadekanoik yağ asidi seviyeleri, kalp hastalığından daha düşük ölüm riski ile ilişkiliydi. Ayrıca, daha yüksek seviyelerde yağ asitleri olan yetişkinlerin, inme nedeniyle ölme olasılığı % 42 daha düşüktü ve analizi bunun doğruluğunu ortaya koydu.

Hastalık Önleme ve Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Ofisi tarafından yayınlanan çalışmanın ilgili yazarına göre, bulgular mevcut diyet kurallarının değiştirilmesi gerektiğini göstermektedir. 

Amerikalılar İçin 2015-2020 Beslenme Rehberi, süt, yoğurt, peynir veya kullanıma hazır duruma getirilmiş soya içecekleri dahil olmak üzere, yağsız ve düşük yağlı (%1) süt tüketimini tavsiye edilmektedir.

Ancak Otto aynı fikirde değildi. “Önceki bulgularla tutarlı olarak, sonuçlarımız, kalsiyum ve potasyum gibi zengin besin kaynakları olan tam yağlı sütlü gıdalar hakkındaki mevcut diyet rehberliğini tekrar gözden geçirme ihtiyacının altını çiziyor. ”

Araştırmacı, “Bunlar yalnızca çocukluk döneminde değil, yaşam boyunca, özellikle de yetersiz beslenmenin ve osteoporoz gibi durumların daha yaygın olduğu daha sonraki yıllarda sağlık için gereklidir” diye ekliyor.

Süt ve süt ürünlerindeki yağ popüler inancın aksine, yaşlı erişkinlerde kalp hastalığı veya genel mortalite(ölüm) riskini artırmaz.

Ek olarak, sonuçlar süt ürünlerinde bulunan bir yağ asidinin, özellikle inme nedeniyle kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskini azaltabileceğini göstermektedir.

Marcia Otto “Tüketiciler, özellikle yağlarla ilgili olarak, diyet hakkında çok farklı ve çelişkili bilgilere maruz kalıyor” diye ekliyor ve Artan bir kanıt kütlesinin süt yağının sizin için gerçekten iyi olduğunu öne sürdüğünü vurgulamaktadır.

Otto, "Sağlam çalışmalara sahip olması önemliydi, bu yüzden insanlar duyudan ziyade bilimsel gerçekliğe dayanan daha dengeli ve bilinçli seçimler yapabilirler," diye ekliyor.